Phó Giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển: Trung Quốc vẫn đang trong thời kỳ có những cơ hội chiến lược quan trọng | Kinh tế Trung Quốc | Kinh tế vĩ mô

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-15 13:27:54
部分开源项目已着手支持苹果macOSARM64|||||||

上周苹果颁布发表将来 Mac 将会接纳基于 ARM 架构的自研芯片后,部门开源项目曾经起头为将来撑持 ARM64 的 macOS 11 做筹办。

image.png

固然尾批拆载苹果 64 位 ARM 芯片的 MacBook/Mac 最快也要到岁尾才会晤背消耗者供给,而且正在那之前苹果只背开辟者供给数目无限的开辟机,但部门开源项目曾经正在为 64 位 ARM Mac 的构建做需要的构建体系变动战其他筹办事情。

那项事情会从一些假定起头,正在为 macOS/Darwin 停止构建时思索的是 x86_64 架构,但正在某些状况下,能够更好天模块化其逻辑,便像苹果用相似的芯片撑持 iOS,可据此参考如要撑持将来的 Mac 将会包罗哪圆里的变革。别的借能够环绕两进造文件起头改动,以撑持同时撑持 x86_64 战 ARM64/AArch64 的 macOS 构建。

苹果曾经起头将 ARM / macOS 11 的部门变革提交给下游 LLVM/Clang,后者是该公司的默许编译器东西链。LLVM/Clang 编译器仓库也兼并了苹果的提交,包罗 ARM64 macOS 对 Compiler-RT 战其他比来的 commit 的撑持。因为 LLVM/Clang 是 macOS 的默许编译器,也为 Xcode 供给撑持,苹果会尽力促进让一切需要的撑持变动疾速提交到下游。

LibreOffice 是曾经正在为撑持里背 macOS ARM64 构建而做筹办的出名开源项目之一,另外一个例子是苹果不断正在停止的对 OpenJDK 的修正。

另有很多较小的开源项目,比方 TextStory 战 Game Boy 模仿器 SameBoy 也曾经停止了修正,以撑持 macOS ARM64 版本。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa